Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Dit privacybeleid is van toepassing op de online diensten van WijnWereld.Online BV geleverd door en handelend onder de naam; WijnWereld.Online gevestigd aan de Tiber 88, 2491 DK Den Haag, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer………………….. Dit beleid beschrijft welke gebruikersinformatie wordt opgeslagen, verwerkt en bekeken op basis van het gebruik van de applicatie van WijnWereld.Online. WijnWereld.Online streeft ernaar om uiterst zorgvuldig met persoonlijke informatie om te gaan. 

Definities Gebruiker:

de bezoeker van de applicatie die gebruik maakt van de diensten die WijnWereld.Online BV aanbiedt. 

Gegevensverwerking

Voor een optimaal gebruik van de website verwerkt WijnWereld.Online BV. Applicatiegebruikers- en Bezoekersgegevens. Gebruikersgegevens worden gebruikt om de service te personaliseren en, indien geaccepteerd, om gepersonaliseerde aanbiedingen te doen.

Dit omvat bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van de gebruikte apparaten en browsers, gebruikersvoorkeuren, specifieke interessegebieden, verwijzingsverkeer, locatiegegevens en andere communicatiegegevens. Deze gegevens kunnen voor commerciële doeleinden aan derden en / of organisaties worden doorgegeven. Deze organisaties zijn onder meer reclamebedrijven.

Informatie over gebruikers- en bezoekersgedrag op de Applicatie wordt opgeslagen en verwerkt, om inzicht te krijgen in het gedrag van Bezoekers van de website en om de website beter op hun gedrag af te stemmen. Alle informatie over het bezoekersgedrag wordt geanonimiseerd. De gegevens worden bewaard zolang een gebruiker een account heeft op WijnWereld.Online BV. Zodra het account van de gebruiker is geannuleerd, worden de gegevens binnen 60 dagen verwijderd.

Inspectie en correctie

Gebruikersgegevens kunnen worden bekeken in het unieke profiel van elke gebruiker, waar gebruikers toegang toe hebben en waar ze ook hun persoonlijke informatie kunnen corrigeren. Vernietiging van gegevens kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar: info@jeroensmitsprodukties.nl, met als onderwerp "Verzoek om vernietiging van gegevens". De e-mail moet ook de specifieke gebruiker en het bijbehorende e-mailadres van de gebruiker vermelden.

De gebruiker heeft het recht om eerder gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken. Dit kan ertoe leiden dat het account van de gebruiker wordt geannuleerd. Verzoek tot intrekking van toestemming kan worden gedaan door een e-mail te sturen naar info@jeroensmitsprodukties.nl De gebruiker heeft het recht en de mogelijkheid om klachten over de verwerking van hun gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien contact met een gegevensverwerker een onbevredigend resultaat heeft opgeleverd. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens is te bezoeken op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gebruik van cookies

WijnWereld.Online BV gebruikt cookies om het gebruik van de Applicatie te optimaliseren. Deze cookies worden gebruikt om de instellingen van de gebruiker/ bezoeker op te slaan, bijvoorbeeld om het volume van een video te onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om het gedrag van gebruikers en bezoekers op de site te analyseren en de gebruikerservaring daarop aan te passen. U kunt uw cookies verwijderen via de cookiebeheerfunctie van uw specifieke webbrowser.

Websites/ webpagina's van derden

De WijnWereld.Online BV-applicatie kan links bevatten naar websites en/ of diensten van anderen. Ondanks de zorg die is besteed aan het presenteren van links naar websites en / of diensten van derden, is WijnWereld.Online BV niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. Het is raadzaam om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u ze gebruikt.

Opslaggegevens binnen de Europese Unie

Alle gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie via zijn applicatie zoals de registratie van een account. 

Veiligheid

WijnWereld.Online BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan het zo goed mogelijk beveiligen van verwerkte Gebruikersgegevens.

Bijdragen indienen door geregistreerde gebruikers

Door het indienen van een Gebruikersbijdrage via de Applicatie worden intellectuele eigendomsrechten en / of soortgelijke rechten - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan WijnWereld.Online BV., zonder dat WijnWereld.Online BV de Gebruiker hoeft te vergoeden. Als deze overdracht verdere actie van de gebruiker vereist, zal de gebruiker volledig meewerken aan wat WijnWereld.Online BV vraagt. 

Indien overdracht van intellectuele eigendomsrechten en / of soortgelijke rechten op de bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verleent de Gebruiker WijnWereld.Online BV hierbij exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare rechten om de bijdrage te gebruiken. De gebruiker zwaait hierbij alle morele rechten, voor zover de toepasselijke wetgeving een dergelijke afstand toestaat. Door de gebruikersbijdrage over te dragen of in licentie te geven, heeft WijnWereld.Online BV het recht om de bijdrage onbeperkt te gebruiken en te verspreiden via alle media en in welke vorm dan ook, inclusief via televisieprogramma's en websites.

Wijzigingen

WijnWereld.Online BV behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen of wijzigen, zonder verplicht te zijn Gebruikers en / of Bezoekers hiervan op de hoogte te stellen. Het verdient daarom aanbeveling om deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen

Vragen en opmerkingen over het privacybeleid kunnen worden gericht aan info@wijnwereld.online met de onderwerpregel "Privacybeleid WijnWereld.Online BV" of door een brief te sturen naar ons kantoor op Tiber 88, 2491 DK, Nederland onder vermelding van 'Privacybeleid WijnWereld.Online BV'.